Page:Sibu Congkan Xubian119-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-021.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  遠州東五里源出䃳子山南流入海寨兒山河在寕逺州東十八里源出寨兒山南流入

  湯沙雙樹鋪河在寕遠州東十八里源出䃳子山東南流入海曹莊河

  遠州西南十二里源出龍灣觜山東南流經曹莊驛城西南流入海中右所東沙河

  在寕遠州西南三十里源出大頭山經舊中右所城東南流入海煙臺河在寕逺州西南

  四十里源出毛家山東南流入海又曲尺河在州西南四十八里源出鷹窩山南流入海又東關驛

  河在州西南六十里源出鷹窩山分為二遶東關驛城東西合流而南散漫荒甸六州河

  在寕遠州西南明統志大寕建州等六州之水合流自廣寕前屯衞東北七十里入境南流至蛇山

  務入海通志在州西南七十九里俗呼六股河源岀邊外𫎇古名遂濟河自高臺堡東十里入境為

  六州河又南遶中後所城東南流入海馬家河在寕遠州西南八十七里源出東大石臺

  山南流入海又沙河站河在州西南一百里源出小䃳子山葉家墳河在州西南一百十里源出楊