Page:Sibu Congkan Xubian119-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-021.djvu/147

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   本朝康熙三十六年邊移置於此有章京駐防梨樹溝邊門在寕遠州西北一百

  里舊有碾盤溝門在州西北七十里 本朝康熙三十六年展邊移此乾隆五年改章京駐防

  川營邊門在寕遠州西北一百十里舊設門於此今廢白石觜邊門

  遠州西北一百二十里舊接高臺邊門 本朝康熙二十五年展邊移於州西北一百里名寛邦

  三十六年又移置於此改今名有章京駐防兼轄明水堂邊門明水堂邊門在寕遠州

  西北一百六十里西至山海關邊城界四十里彰武臺邊門在廣寕縣北東至開原縣

  發庫門一百二十里西至白土廠邊門一百六十二里有章京駐防九官臺邊門

  州西北三十里東至清河邊界十九里西南至松嶺子邊門一百十里有章京駐防清河邊

  門在義州東北五十六里東至白土廠邊門八十三里西至九官臺邊界六十五里有章京駐防

  白土廠邊門在義州東北 本朝乾隆五年設章京𩡶防閭陽驛在錦縣東