Page:Sibu Congkan Xubian119-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-021.djvu/151

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 有  御製姜女祠詩乾隆八年有  御書額曰芳流遼水人八年四十三年四十八年俱

 有  御製姜女祠詩十九年有  御製題望夫石詩序云姜女祠前有石名曰望夫或云

 即姜女墓事雖不經而有關風化故詠之嘉慶十年二十三年俱有  御製姜女祠詩

 葉二公祠在義州城東南一里祀明洪武中都督僉事馬雲葉旺今有坊存釣魚

 臺祠在義州北門外明賀欽常游憩於此及殁鄉人即其地建祠北鎭廟在廣寕縣

 西醫巫閭山之陽去山五里餘距城三里餘舜封醫巫閭山以鎭幽州周禮夏官職方氏東北曰幽

 州其山鎭曰醫巫閭隋開皇十四年詔就山立祠唐開元中封廣寕公遼金加王號元大德二年

 貞德廣寕王明改稱北鎭醫巫閭山之神 本朝因之舊廟毁於元季明永樂十九年敕建成化閒

 重修 本朝康熙四十一年  聖祖仁皇帝御書鬱葱佳氣扁額恭懸香殿四十五年

 敕發帑金修理四十七年告成  御製碑文雍正元年奉  㫖重修七年告成並勒