Page:Sibu Congkan Xubian120-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-022.djvu/159

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 四十里與喀爾沁達爾罕王接界南至伊屯邊門八里與吉林接界北至紀家窩鋪一百七十二里

 與郭爾羅斯扎薩克公接界廳治無城又寛城子在廳北五十里設廢年無考海蘭河屯

 在寕古塔西北六十里海蘭河北岸有城周三里門四乾隆十九年有  御製海蘭河屯詩

 博爾濟堡在吉林城北八十里周一百步門一二十家堡在吉林城北一百十

 里通志城周一里南門一雙城堡在阿勒楚喀境内嘉慶十九年設委協領等官駐防

 ︹關郵︺法特哈邊門在吉林城北一百七十里一名巴延鄂佛羅由吉林至白都訥黑龍

 江之道也東北以額塞哩河爲界自此設邊而西邊外皆𫎇古所居伊屯邊門在吉林城

 西北二百八十里東距法特哈邊門一百七十七里舊設有官兵駐防雍正六年復增設佐領乾隆

 十九年有  御製入伊屯邊門詩克爾素邊門在吉林城西北四百里東距伊

 屯邊門一百八十四里布爾德庫蘇巴爾罕邊門在吉林城西北五百