Page:Sibu Congkan Xubian122-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-024.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  瀆山接舊有蠡湖元時築為塘以溉田今廢直瀆山建康志在上元縣北三十五里傍有

  直瀆洞東西有水流入大江通志在府北二十五里觀音山舊志在上元縣北三十里𮗚音

  門外北濱大江西引幕府諸山東連臨沂衡陽諸山形如繡錯皆懸崖峭壁共捍大江真天設之險

  也有觀音閣永濟寺有石臨瞰江水形如飛燕曰燕子磯通志燕子磯磴道盤曲而上丹崖翠壁淩

  江欲飛絶頂有亭 本朝  聖祖仁皇帝南巡屢幸此乾隆十六年  高宗純皇帝南巡

   御書德水香林江天淨界覺岸氣攝怒濤扁額及對聯  御製觀音山詩燕子磯詩永

  濟禪院花笑軒小憩詩二十二年二十七年三十年四十五年四十九年㬪邀  宸翰

  天章照耀江表四十九年  仁宗睿皇帝扈  蹕有  御製燕子磯詩鍾山

  在上元縣東北朝陽門外諸葛亮曾使建業謂孫權曰鍾山龍蟠其後權避祖諱改名蔣山晉咸和

  三年蘇峻自横江濟至蔣山宋高祖初周續之移病鍾山元嘉二十四年蕭思話從帝登鍾山北嶺