Page:Sibu Congkan Xubian122-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-024.djvu/135

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 容縣有茅山元和志在縣東南六十里本名句曲以形似已字句曲有所容故邑號句容寰宇記山

 跨句容金壇延陵三縣界輿地紀勝三茅峯在縣東南四十五里曰大茅中茅小茅壘玉山在大茅

 峯東南三山壘積石與王𩔖又龍尾山在大茅峯東又積金峯在中茅峯側梁陶宏景所居五雲峯

 在小茅峯側通志高三十里周百五十里有丹砂鎮此山泉皆赤色飲之延年 本朝康熙四十四

 年  聖祖仁皇帝南巡  御書第八洞天四宇乾隆二十七年  高宗純皇帝南巡

   御製茅山正譌文良常山在小茅峯之北建康志秦始皇登句曲山北垂嘆曰巡狩

 之樂莫過於山海自今以往良爲常矣乃改句曲北垂爲良常之山道書爲第三十二洞名方㑹之

 天又伏龍山在柳SKchar之閒與中峯相近上産金雷平山在伏龍之東北有柳SKchar水一名柳谷泉又有

 銜珠山在雷平山東仙凡山在縣東南四十里茅山側四平山在句容縣東南輿地紀勝

 真誥云大茅西南有四平山俗曰方山舊志方山在大茅峯南周八十五里山頂平衍故名下有方