Page:Sibu Congkan Xubian122-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-024.djvu/151

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   河口亦曰新安津即靖安渡也蘆門河在上元縣東北六十里建康志建炎四年韓世忠以

   舟師扼金兵歸路相持於黄天蕩烏珠不得渡或教之於蘆場地鑿大渠二十餘里上接江口出世

   忠上流得絶江遁去古跡編云蘆門河在蘆門漾之側建炎閒始開以通真州亦名蕃人湖

   河在江寕縣西南建康志在白鷺洲西南流通大江宋建炎閒金烏珠所開汪藻奏議敵於鍾山

   雨花臺各劄大寨抱城開兩河以䕶之此其一也明一統志有上新河在江東門外稍南五里又有

   新河皆洪武中新開流通大江江中舟船盡泊於此以避風浪 按新河有三通志謂下新河自三

   山橋厯石城定淮諸門由草鞋夾以達於江中新河在江東門外五里上新河又在其南三河口通

   江處與北岸江浦縣新河口正相對舊志江浦新河在縣東南新路西三里明洪武中新開通江通

   志失載 烏珠改見前牛頭山注臙脂河在溧水縣西十里明洪武中議通蘇浙糧運命

   崇山侯李新鑿開臙脂岡引石臼湖水㑹於秦淮以為運河因名臙脂河有龍潭在縣西南二十里