Page:Sibu Congkan Xubian122-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-024.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  員分防東半城西半城二汛把總四員分防海汛張堰亭林鎮張澤鎮各汛

  制外委六員協防東半城西半城海汛張堰亭林鎮張澤鎮各汛額外外

  委三員乾隆二十八年設

 劉河營遊擊駐鎮洋縣茜涇守備 千總二員分防太倉劉河閘二

  把總四員分防土寨七了劉河礮臺横涇各汛經制外委六員

  額外外委三員

 福山營遊擊駐常熟縣福山守備 千總二員分防城守鹿苑二汛

  把總四員分防城外徐六涇唐市支塘鎮各汛經制外委六員

  額外外委三員二駐本營一防蘇松糧道庫

 柘林營都司駐華亭縣柘林城千總 把總二員分防内外二汛