Page:Sibu Congkan Xubian123-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-025.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   六十靖安鎭在上元縣本曰龍安鎭以鎭有龍灣也宋建炎四年金人焚掠建康欲自

   靜安渡宣化而去岳飛邀敗之於此建康志龍灣市在金陵郷去城十五里元置龍灣水站明初陳

   反諒突犯全陵太祖命康茂才守龍彎縣志龍灣在縣西北十五里石步鎭在上元縣東北

   四十里即古羅落橋鎭宋置石步砦巡司金陵鎭建康志在江寕縣南六十里宋景德二年

   置舊志元設稅務於此白土鎭在句容縣東四十里為句容及鎭江府丹陽縣之中路元

   置稅務於此長安鎭九域志句容縣有長安東陽下蜀三鎭舊志在縣東南四十里舊有

   巡司及稅務局今廢又縣東南有北鎭與此相去十里宋亦嘗置巡司及稅課局東陽鎭

   建康志在句容縣西北六十里淳熙十二年置驛下蜀鎭在句容縣北通典縣有下蜀戌

   即此宋置鎭建康志在縣北六十里唐世置鹽鐵轉運使在揚州宋發運使在眞州皆於倉南岸置

   倉轉搬今下蜀鎭北有倉城基並鹽倉遺址尚存孔家鎭在溧水縣南九域志溧水縣有