Page:Sibu Congkan Xubian123-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-025.djvu/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  定山祠在江浦縣冶南大街祀明荘㫤黃忠節祠在六合縣治西祀明黃宏

  吳富農龍神廟通志在府城錢廠橋 本雍正五年  敕建諸葛武

  侯廟在上元縣鎭淮橋俗呼軍師廟舊志曰起鳳祠卞忠貞廟在上元縣西冶城西

  祀晉卞壼及二子旴眕南唐時即墓側建忠貞亭宋慶厯中葉清臣改曰忠孝紹興中改廟額曰忠

  烈明初别建忠貞廟於雞鳴山側忠烈廟仍其舊又廟側建厯代忠臣祠祀南唐陳喬宋楊邦乂姚

  興王珙諸人 本朝乾隆十六年  御賜扁額帝 王廟在上元縣北雞鳴山明初建今

  劉忠肅廟在上元縣雞鳴山之陽祀南唐劉仁贍舊在縣東明洪武二十年改建於

  曹武惠王廟在上元縣雞鳴山之陽祀宋曹彬舊在聚寶門外明洪武二十年

  建於此 本朝乾隆十六年  御賜扁額衞 國忠肅公廟在上元縣雞鳴山之

  陽祀元福夀舊在城南土岡洪武二十年改建於此明功臣廟在上元縣雞鳴山之