Page:Sibu Congkan Xubian124-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-026.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  縣胥門外祀 本朝江南巡撫湯斌後以巡撫張伯行河道總督陳鵬年合祀乾隆十六年

  賜御書扁額一表忠祠在呉縣雍熙寺西祀明遜國忠臣姚善黄子澄范文正公

  祠姑蘇志在義宅之東續文獻通考咸淳中蘇州郡守潛説友建范氏祠堂祀仲淹及其子純祐

  純仁純禮純粹 本朝乾隆十六年 頒賜扁額並  御製范文正祠詩范 文穆

  祠在石湖上祀宋范成大 本朝嘉慶元年周濂溪祠在長洲縣濓溪坊内祀宋

  周茂甫里祠吳郡志在長洲縣東南五十里祀陸龜𫎇文待詔祠在長洲縣

  西南祀明翰林院待詔文徵明 本乾隆十六年  賜御書扁額文信國祠

  和縣乘鯉坊府志祀宋文天祥公嘗為平江府知府 本朝乾隆三十年  賜御書扁額

  公祠在元和縣山塘祀明巡撫張國維周文襄祠在元和縣虎邱山祀明巡撫周

  忱又有四賢祠祀周忱海瑞夏原吉王怒短簿祠在元和縣虎邱山麓虎邱山志東山廟在