Page:Sibu Congkan Xubian125-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-027.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  孝宗疾光宗不能問安人情疑懼由請嘉王過重華宫問安孝宗為之感動慶元初有請斥偽學之

  黨者由執奏不可終刑部尚書李彌遜呉縣人政和中官起居郎以封事剴切廢斥宣和末

  知冀州金兵攻河朔彌遜損金帛致勇士修城堞決河護塹邀擊其遊騎靖康中再遷起居郎直前

  論事鯁切如初秦檜贊和議彌遜力陳不可再上疏言愈切直以沮議落職有詩十卷弟彌大崇寕

  進士累遷刑部尚書王葆崑山人弱冠通諸經宣和六年士紹興中累遷考功御史秦檜專

  政百司莫敢可否事葆獨伸滯直枉當官不避出知廣德軍移守漢瀘二州皆著政績厯浙東提刑

  丐祠歸葆學行深醇尤精鑒裁每賞識士於未過時後多為名臣郭元邁呉縣人建炎中

  魏行可使金元邁以上舍應募補和州團練為之副不肯髠髮換官卒於北范成大

  人紹興進士孝宗時充國信使上面諭受書事成大至燕山密草奏具言受書式懷之入初進國書

  辭氣慷慨搢笏出之金庭紛然太子欲殺成大越王止之竟全節而歸除中書舍人張説除樞密成