Page:Sibu Congkan Xubian125-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-027.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


 軍賦説釋周官地征等篇又𢰅儀禮小疏春秋左氏傳小疏尚書小疏氣穴考畧内經本論其果堂

 集十二卷多訂正經學之文乾隆元年薦舉博學鴻詞沈德潛長洲人乾隆進士由編修

 洊升禮部侍郎十四年以老乞休  命有所著作寄京呈覽有歸愚集西湖志纂俱進呈十六

 年二十二年二十七年  高宗純皇帝南巡均  賜詩二十六年  皇太后萬夀

  命集在朝諸王文武及致仕大臣年七十上者為九老並繪圖德潛列致仕九老之首卒贈太

 子太師入祀賢良祠諡文慤旋縁事削奪四十四年  御製懷舊詩列德潛於五詞臣末云

 施錦元和人湖南乾州平頭司吏目乾隆六十年逆苗滋事錦率鄉勇抵禦於石灰 -- 灰 窑力戰陣

 亡事  聞賜䘏廕雲騎尉費増運震澤人福建彰化縣典史乾隆六十年臺匪陳周全

 滋事城陷死之事 聞賜卹如例 蔣 元益長洲人乾隆乙丑元由庶吉士授編修

 改監察御史累官至兵部右侍郎元益少有夙慧於書無所不窺官御史時不輕建言癸酉秋上請