Page:Sibu Congkan Xubian127-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-029.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  率三館上書諫遷太常少卿南渡來恤禮散失高宗崩上下罔措每有討論悉付之光宗即位除給

  事中極論廢法用例之弊進禮部尚書袤少從喻樗汪應辰遊方乾道淳熙問忌程氏學者目為道

  學將攻之袤言此名一立賢人君子入其中俱無得免非盛世所宜有識者以為知言有遂初小藁

  六十卷内外制三十卷邱崈江隂軍人隆興元年進士知慶元府韓侂胄議北伐崈力論金

  人未必敗盟中國當示大體後拜同知樞密院卒崈嘗慷慨謂人曰生無以報國死願為猛將以滅

  敵其忠義性然也李祥無錫人隆興進士為錢塘縣主簿厯國子祭酒丞相趙汝愚以言去

  國祥上疏争之為言者所劾太學諸生上書留之俱得罪主沖佑觀再請老以直龍圖閣致仕

  重珍無錫人嘉定中進士第一答判建康軍遷校書郎進為君難六箴端平初入對上五事乞

  召真徳秀魏了翁用之兼崇政殿説書務積精誠以悟上意每草奏齋心盛服有密啓則手書削藁

  帝稱其平實後官刑部侍郎致仕卒諡忠文向士璧常州人紹定五年進士累官湖北安