Page:Sibu Congkan Xubian127-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-029.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   林尤邃於易著有周易析微二十卷 許 之漸武進人順治乙木進士任户部主事擢御史疏

   救科臣楊雍建參革義王孫可望懲莊頭劉七皆著風采旋巡視陜西茶馬歸鄒祇謨

   順治戊戌進士事母以孝聞母敎之極嚴祇謨以讀書娛其母日記萬言工詩古文侯曦

   無錫人順治戊戌進士注選推官先是曦父鼎鉉令黄岡母以寇氛未赴留曦侍養曦聞警兼程二

   千里省父於危城中寇退始歸父有田三頃命諸子得第者與之曦不專受分給其弟董文

   友武進諸生少與鄒祇謨齊名工詩古文於天文厯象樂律方與之㫖多所發明晚年悉棄去專

   事窮經尢長於周易春秋著有正誼堂集周宏無錫人郡邑鄉飲賓入祀郷賢祠公謨子康熙

   甲辰進士廷試第三人授編修己酉典試山西時制舉始復八股宏一以光正為法所得士皆夙有

   文譽者榜發三晉翕然官至侍講學士旋以親老乞終養歸居官恪勤為人清介生平好讀書多著

   作宏父病與弟宜振侍奉湯藥衣不弛帶者凡三閲月及父卒擇地安葬結廬守墓服闋後賦詩志