Page:Sibu Congkan Xubian127-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-029.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  夏之語音人性佶直黎庶淳讓敏於習文寰宇

  𥳑易治民醇相安食服之度漸靡禮義之風寖盛

  

 ︹城池︺常州府城周十里有奇高二丈五尺門七水門四池廣十六丈深二丈明洪武二年

  改築 本朝雍正八年 武進陽湖二縣附郭無錫縣城周十八里高二丈一尺門

  四水門三池廣一丈七尺深二丈宋乾興中築 本朝康熙七年金匱縣城與無錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)

  江陰縣城周九里有奇高二丈五尺門四池廣四丈二尺深七尺明正德中築

  興縣城周九里有竒高二丈五尺門四池廣三丈深一丈五尺明永樂中增築荆溪

  縣城與宜興縣同靖江縣城周七里有奇高一丈八尺門四池廣六丈五尺深一

  丈八尺明成化中築嘉靖中甃甎