Page:Sibu Congkan Xubian127-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-029.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  斗 三 升 三合 一 勺

 ︹山 川︺黃公 山 在 武進 縣 東 南 八 十 里 去 太 湖 十 五 里相 傳為 楚 黄 歇 所 封 地 有 龍 泉 灣 其 東

  南 有 龜 山 又南 有 梅 堂 山黃  山 在 武 進 縣 西 北 七 十 里 孟 河 東俯 瞰 大 江 南 有 孤 陳 山 東 北 有

  小 山 入 江 謂 之 吳 尾 以 羣 山 自 西 來 至 此 而 盡 也又 東 有 九 龍 山 自 孤 陳 至 此 有 九 小 山 相 連 屬 故

  名 又 江 北 六 里 亦 有 黄山 上 有 石 室 楊 吳時 置 烽燧 之 所 今 曰 黄 山 門 為江 防 要 津 江 防 考黃 山 門

  在 包港 江 心 水 流 湍 悍 盜 賊 出 沒之地 又 當 常 鎭二 郡之 交 上 下 瞭 望 幾 及 百 里 實京口 之 門 户 也

  孟城山 在 武 進 縣 北 八 十 里 俯 瞰 大 江 相 傳 晉 孟嘉 嘗 隱 於 此 孟 河 經 其 下 入 大 江 又 西 有

  嘉 山 上 有 白 龍 潭 鄉人 𡻕 旱 禱 雨 於 此橫    山在 武 進 縣 東 北 三 十 五里 延 袤 二 十 餘 里 舊 名

   芳 茂 山 晉 右 將 軍 曹 橫 葬此 因 易 今 名 寰宇記 作二 横 山 有 二 山 相 連 續 風土 記 又 謂 之 大横峴 其

  北 五 里 曰 三 山 三 峯 相 連 中 一 峯尤 峻 拔 明 初 張士 誠 遣 兵 寇 常 州 吳 良 自 江 隂 取閒 道 殲 其 援 兵