Page:Sibu Congkan Xubian127-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-029.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  里又 引十道志云縣有青城舊志青城在縣 東南二十里或云即古莒縣也武 進故城

  在武進 縣西北七十里吳大帝改丹徒為武進晉大康二 年復曰丹徒分丹徒曲阿二縣地别置武

  進縣屬毘陵郡宋大明末改屬南東海郡隋志曲阿有武進縣梁改為蘭陵唐武德三年復置屬常

  州八年省入晉陵元和志晉置武進縣於丹陽縣東五十里垂拱二年復分晉陵西界置武進縣於

  州 郭内至今 因之蘭 陵故城在武進縣西北九十里晉太興𥘉置南蘭陵郡及蘭陵縣

  屬南徐 州齊本紀中朝之亂蕭整日蘭陵過江居武進縣 之東城里時寓居江左者皆僑置本土加

  以南名遂為南 蘭陵人地理志蘭陵縣屬南琅邪郡而無南蘭陵 郡蓋齊末郡先廢也隋開皇九年

  并入曲阿舊志 今名阜通鎭又 青城鎭南有圓壇高丈餘廣十畝 西有方壇高不 盈尺廣七八丈舊

  傳為圜丘方澤蓋皆齊梁時置無錫故城今縣治漢置元封元年封東越降將多軍為侯

  邑宋書州郡志吳時分無錫以西為毘陵典農校尉縣因省晉太康元年復立元和志縣西北至常