Page:Sibu Congkan Xubian127-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-029.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 湖閣在金匱縣東南梅里鄉元高士倪瓚故居人有雲林草堂陽羨館在荆溪縣荆溪

 上唐建張祐有詩荆溪館在荆溪縣漕湖上以通荆溪故名宋高宗嘗駐蹕於此

 舟亭在府治東南三里宋蘇軾常繫舟於此後人因以名亭亭前有池如偃月相傳蘇軾洗硯

 處 本朝乾隆二十二年二十七年三十年 高宗純皇帝南巡  御製跋馬過常州至

 艤舟亭進舟詩兩㬪原韻又  頒玉局風流扁四十九年  仁宗睿皇帝隨扈  御

 製艤舟亭詩薝蔔亭輿地紀勝在武進縣太平法華寺宋蘇軾有詩東五亭輿

 紀勝在武進縣東南二里唐大厯中刺史獨孤建擬謝安東山之游貞元中刺史韋夏郷加置四

 亭合而為五故人曰東五亭夏卿有記多稼亭在武進縣西北宋明道閒建二泉

 亭在無錫縣二泉潛洩略無形聲池二同覆一亭圓為上池方為中池兩地隔尺許本有穴相通

 撓之則俱動而中池之味遠不逮上汲泉者瓶罌負擔皆上池獨給之 本朝乾隆二十七年