Page:Sibu Congkan Xubian127-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-029.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  難章惇用事浩數其不忠侵上之罪賢妃劉氏立浩請停冊禮惇詆其狂妄削官徽宗立召還蔡京

  用事再謫嶺表稍復直龍圖閣疾作楊時省之猶眷眷以國事為問語不及私高宗時諡曰忠

  守晉陵人登進士第擢監察御史建炎初議南渡守上防淮渡江利害六事權樞密院事張浚欲

  以吕祉往淮西撫諸軍守以為不可浚不聽遂有酈瓊之變建康謀帥上曰用大臣有德望者惟張

  守可至鎮數月薨蔣璨宜興人之奇從子知平江臨江二府鋤刈强梗豪黠畏之有景坡堂

  蔣興祖之奇孫以䕃累調饒州司錄遷知武陽縣積雨河溢興祖躬救䕶露宿其上四

  旬隄以不壞靖康初金兵攻京師道過縣或勸走避興祖曰吾世受國恩當死於是金遣騎來攻不

  勝去明日師益至力不敵死焉贈朝列大夫胡交修晉陵人登進士第授泰州推官進直

  學士院論天下大勢請修政事選將帥蒐補卒乘以張國勢撫綏疲瘵以固國本朝論欲以四川交

  子行之諸路交修力陳其害後除端明殿學士知合州卒交修簡重寡言進止有度在詞苑為稱職