Page:Sibu Congkan Xubian128-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-030.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 儲大同神樞營草場京師陷被執不屈支解死 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍賀應

 選丹陽人天啟舉人崇禎末知資陽縣張獻忠攻城應選悉力固守城䧟被執罵賊死闔門十七

 人皆被害 本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈荆 本澈丹陽人崇禎間授職方郎中初

 為温體仁所怒免官後監下江軍殁於浙東 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍史覲

 宸金壇人石屏籍知順慶府崇禎十七年張獻忠攻城募兵力禦城䧟𬒳執死之 本朝乾隆四

 十一年 賜諡節愍鄧藩錫金壇人崇禎進士知兗州府甫低任繕守具崇禎十五年

  大兵至藩錫與監軍參議王維新竭力死守城潰維新戰殁藩錫以不降𬒳殺事聞贈太僕少卿

  本朝乾隆四十一年  賜諡忠節王明汲金壇人崇禎中授贛州同知城破死之

 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍陳冊金壇人崇禎間署屏山縣流寇䧟城罵賊死

 本朝乾隆四十一年入忠義祠沈元鑑金壇人崇禎間為隨州吏目張獻忠犯隨元鑑同知