Page:Sibu Congkan Xubian128-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-030.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  址築 本朝康熙元年修雍正九年重修丹徒縣附郭丹陽縣城周九里門六水門二

  濠廣八尺明嘉靖中築 本朝康𤋮元年修溧陽縣城周四里有奇門四水門二濠廣

  五丈明初仍舊址築 本朝康熙雍正年間屢修乾隆三年重修金壇縣城周三里有

  奇門六水門二濠廣二丈明嘉靖中築 本朝順治康𤋮年間屢修

 ︹學校︺鎮江府學在府治東日精山明景泰中建 本朝順治康熙雍正年間屢修入學額

  數二十五名丹徒縣學在縣治東聖像山南麓明嘉靖初建 本朝順治康𤋮雍正年

  間屢修入學額數二十五名丹陽縣學在縣治東明嘉靖間建 本朝順治康𤋮年間

  屢修入學額數二十五名溧陽縣學在縣治東南隅明洪武初建 本朝康熙五年修三

  十五年重修入學額數二十五名金壇縣學在縣治東明洪武中建 本朝順治康𤋮

  雍正年間屢修入學額數二十五名杏壇書院在丹徒縣治東聖像山 本朝順治十三