Page:Sibu Congkan Xubian128-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-030.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   丈中存九壩民賴其利貴洲在丹徒縣西北樂亭浦北大江中宋元嘉二十七年分遣諸軍

   備魏時向柳守此隋開皇十年郭衍屯京口敗賊於洲南談家洲在丹徒縣西北六里沙洲

   横列江中為京口扼東之地土積成此藤料沙在丹徒縣東北五十里又有開沙土人稱

   曰大沙在縣東北二十里小沙在縣東北二十五里皆大江中泥沙凝積而成今為居民安堵之地

   白鶴灣在丹陽縣西十里源出繡毬山東行二十里入九折河又旋灣在縣東北三十五里

   亦入九折河秦潭在丹徒縣月華山下輿地紀勝在鐵甕門外府志秦時所開陸龜𫎇詩松

   門穿戴寺荷鏡繞秦潭亦名綠水潭宋紹興中改為放生池馬潭在丹徒縣南五十五里

   清水潭在丹陽縣東斜橋南唐僧皎然詩行人無數不相識獨立雲陽古渡邊即此

   潭在丹陽縣北二十五里有石潭村石潭秋月為雲陽八景之一龍潭在溧陽縣東北十八

   里黄家橋東大旱泉湧不絶又一潭在縣西南龍潭山萬束陂在金壇縣東三十五里祥