Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 口入仲家莊閘雖曰截流而北然逆流而西者居多若於清河治東陶家莊再建一閘重運由陶莊

 而入囘空由仲莊而出則俱順流矣且兩閘並建用備不虞尤為萬全也河防志向者漕舟自清口

 出黄河溯流而上至支河口入運河康熙二十六年總河靳輔以黄河風濤之險請自駱馬湖鑿渠

 厯宿遷桃源二縣至清河仲家莊出口名曰中河三十八年總河于成龍因桃清中河南岸逼近黄

 河地勢卑下瀦水瀰漫難以築隄乃自桃源盛家道口至清河棄中河下段改鑿六十里名曰新中

 河次年總河張鵬翮又以新中河淺狹未足行運且盛家道口河頭灣曲漕船輓運不順乃於三義

 壩以下用新中河之半三義壩以上用舊中河之半合為一河重加挑浚四十二年  聖祖仁

 皇帝南巡駐蹕清口  諭仲莊閘清水出口逼流使南恐運口有礙乃移建閘座於陶家荘迤

 下楊家莊令中河之水從此出口於是運道大通漕艘利涉矣乾隆四年修築中河隄岸八年大浚

 淤塞並建涵洞十座十一年修築竹絡壩口門引黄入運十六年䟽濬閘下引河二十三年修築清