Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  陵國治元封五年又析廣陵江都二縣置輿縣後漢為廣陵郡治三國時魏移郡治淮隂江都城圮

  於江縣省入廣陵晉太康六年復立江都縣東晉省江都入輿縣尋置仍以廣陵縣為郡治劉宋元

  嘉八年以縣為南兖州治十三年者輿縣入江都南齊析江都置齊安縣梁仍省入北齊江都隸江

  陽郡陳仍與廣陵縣同屬廣陵郡隋開皇十八年改廣陵縣曰䢴江大業初又改曰江陽為江都郡

  治仍領江都縣後徙江都縣入郡郭十年分江陽置本化縣尋廢後省江陽縣入江都唐武德中以

  江都為揚州治貞觀十八年又分置江陽縣與江都分理州郭五代時南唐又改江陽曰廣陵宋熙

  寕五年省廣陵入江都為揚州治元為揚州路治明為揚州府治 本朝因之甘泉縣

  東西距六十一里南北距七十六里東至江都縣界半里西至安徽天長縣界六十里南至江都縣

  界半里北至高郵州界七十五里東南至江都縣界一里西南至江寕府六合縣界九十里東北至

  高郵州界九十里西北至天長縣界七十里本江都縣地 本朝雍正九年析置與江都並為府治