Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 草堂為康海與客燕飲彈琵琶處 本朝乾隆四十五年  高宗純皇帝南巡  御製遊

 康山即事詩  御書康山草堂額四十九年  御製遊康山詩倣董其昌書對山樓因成

 口號時  仁宗睿皇帝隨扈  御製康山詩浮  山在江都縣治西五十步舊志有

 石出地高三尺二寸長四丈五尺以其浮於土上故名輿地紀勝其狀似鐵不生草木又縣南門外

 西隅有土山功德山在甘泉縣西平山之東一名功德林 本朝乾隆二十二年三十年

 四十九年  高宗純皇帝南巡俱有御製功徳山詩  仁宗睿皇帝隨扈

 御製功德山詩金匱山在甘泉縣西七里語溪集有仙人溝盤古山在甘泉縣西三

 十里府志上有盤古廟俗呼廟山北洋山在甘泉縣西三十里一作白洋山九龍

 山在甘泉縣西南十五里下接湖水一作九龍岡席㡌山在甘泉縣西北十二里狀如席

 㡌俗呼㡌兒墩又馬鞍山在縣西北三十五里狀如馬鞍故名得勝山在甘泉縣西北三十