Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  北元武廟北青龍閘在興化縣東北劉莊場 本朝雍正六年將青龍橋改建乾隆二十

  二年重修白駒閘在興化縣東北白駒場有南北中三閘乾隆五年江橋減水

  閘在寶應縣南五十里沿隄而北有圮水瓦店朱馬灣劉家堡七里溝十里鋪凡七閘俱在運河

  黃浦滚水閘在寶應縣北黃浦谿口運河東隄又有子嬰溝三里溝七里鋪凡三

  閘俱在運河東隄

 ︹陵墓︺盤古冢在甘泉縣廟山九域志江都縣有盤古冢及廟輿地紀勝在江都縣西西興鄉

  ︹漢︺孔融墓寰宇記在江都縣高士坊西北去州九里江都厲王墓在甘泉縣

  東武鄉郡國志歲旱鳴鼓遶之輒致雲雨陳琳墓在寶應縣東射陽邨︹三國︺︹魏︺張

  遼墓在甘泉縣大儀鄉︹南北朝︺︹陳︺杜僧明墓在高郵州臨澤鎭︹隋︺

  煬帝冢在甘泉縣西北雷塘︹唐︺王播墓在江都縣官河東︹五代︺楊行