Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  御書扁額上方寺在甘泉縣北五里蜀岡寶祐志舊在江都縣北五里紹興郡志舊有

 東西南北四寺北即北方寺 本朝乾隆三十年四十九年  高宗純皇帝有  御製詩

 四十九年  仁宗睿皇帝隨扈  御製上方寺詩寶 方寺在儀徵縣東門外運

 河濱康熙四十二年  賜額善因寺在高郵州北門外舊名地藏菴 本朝乾隆二

 十七年 御賜今額寶嚴寺在興化縣西迎恩里舊志碑目云興化舊縣治寶嚴院中

 塔基甃石鐫唐大順九年字齊興寺在寶應縣磨旗墩南唐保泰四年建相傳梁武帝讀

 書於此臺蹟猶存北山寺在泰州北二里唐寶厯元年建王屋禪師道場宋嘉祐八年

 名開化 本朝康熙三十八年  賜今額慈 濟禪寺在東臺何垜場舊名三昧寺後

 改聖果院 本朝康熙四十二年  賜今額蕃 釐觀在甘泉縣大東門外舊志即古

 后土祠舊有瓊花產焉漢元延二年建方輿紀要五代以前在城外俗云瓊花觀唐中和二年改名