Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   南有碑題曰後漢名醫華佗之墓楚元王冢在銅山縣西後漢書郡國志彭城西二十

   里有山山有楚元王冢水經注同孝山有楚元王冢上圓下方累石爲之高十餘大廣百步許

   噲墓在銅山縣北寰宇記在彭城縣北五十九里陶謙墓在蕭縣東南陶墟山

   公墓在豐縣東北六里雍齒墓在豐縣北九里周勃墓在豐縣東北十二里

   又周亞夫墓在其左張良墓在沛縣東魏書地形志留有張良冢括地志在縣東六十五里

   相近留城寰宇記在縣東南六十里陳珪墓在邳州界魏書地形志歸正縣有陳珪墓︹三

   國︺︹魏︺陳琳墓在邳州界九域志陳琳墓在下邳︹五代︺︹梁︺朱全昱墓

   在碭山縣北一里許︹宋︺王仲德墓在銅山縣北寰宇記在彭城縣北四十一里

   進墓在碭山縣南三十里李若谷墓在豐縣北五十里其子淑墓袝焉魏勝

   墓在宿遷縣東南四十里︹元︺曹伯啓墓在碭山縣北三里︹明︺雙烈墓