Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/144

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   陷不屈死二女當配亦死楊祕宣徳初知徐州有異政九載秩滿民乞留晉秩還任再厯九載

   民益習其政既去而歌頌不衰𡩋直滕人宣徳初知宿遷縣寛廉平易興學勸農未期月民大

   和善決疑獄訟者多越境來訴卒於官士民號𡘜有送喪至滕葬畢乃歸者劉伯吉

   中知碭山縣以親喪去及服闋民守闕下求再任帝曰若新者勝舊則民不復思矣遂許之

   瑄鉛山人成化時爲工部主事徐州吕梁二洪隄數潰瑄往治改用石而築壩於其西使殺湍悍

   其東復甃長衢以便輓嵗省費三十萬尋遇饑疫賑荒給藥全活無算民德之爲立生祠嘉靖初知

   徐州張淮請於朝令有司嵗祀之金聲大嵩衞人正德中爲雎寕縣丞流寇來攻知縣蘇霄

   不能禦聲與主簿邱紳義士朱用之𡚒勇迎戰死之贈雎寕知縣李文憲北直人嘉靖𥘉

   授沛縣丞百餘賊入城文憲率民兵禦之賊勢張甚文憲死戰力盡被害劉陽安福人嘉靖初

   知碭山縣緝姦盜敦禮教旌孝子祭節婦民俗以淳黃河久爲患陽齋沐七曰率父老䖍禱河自䟽