Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  為西楚霸王都此貨殖傳沛郡汝南為西楚彭城以東𫝊海為東楚文頴曰項羽

  都之謂為西楚五年屬漢為楚國地節元年改曰彭城郡

  黄龍元年復曰楚國後漢章和二年改曰彭城國

  三國魏始移徐州來治晉亦曰徐州彭城國義熙

  七年改曰北徐州宋永初二年復曰徐州彭城郡

  後魏因之北齊置東南道行臺後周置總管府隋

  開皇初郡廢七年行臺廢大業四年府廢復曰彭

  城郡唐武德四年復曰徐州兼置總管府貞觀十

  七年府罷天寶初復曰彭城郡乾元初復曰徐州

  屬河南道唐書方鎮表乾元二年置河南節度使治徐州上元二年廢以徐州隸淮西節