Page:Sibu Congkan Xubian132-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-034.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


   之母匶在焉載歸復葬之︹明︺傅友德其先宿州人後徙碭山大祖至小孤山友德率衆降

   帝奇之用為將從擊陳友諒於鄱陽湖破元將珠展於安豐洪武三年封穎川侯充征虜前將軍伐

   蜀功為諸將第一討雲南蠻地悉平進封穎國公友德喑啞跳盪身冒百死自偏將至大將毎戰必

   先士卒雖被創戰益力以故所至立功帝屢敕奨勞 珠展舊作竹貞今改正薛顯蕭人趙均

   用據徐州以顯守泗州均用死以泗州來降授指揮從征伐與常遇春攻湖州顯率舟師奮擊遇春

   曰今日之戰將軍功遇春弗如也從徐達取中原太祖諭諸將謂薛顯勇略冠軍可當一面洪武三

   年封永城侯諡桓襄高遜志蕭人僑寓嘉興受業於貢師泰周伯𤦺鄭元祐為文醇雅成一

   家言洪武初徴修元史厯官侍講學士靖難後抗節遠遯卒雁蕩山中朱守仁徐州人元

   末守舒城歸明授斷事知袁州民德之洪武二年徴為工部侍郎尋以餽餉不繼謫蒼梧知縣進知

   容州高唐州皆有善政知楚雄府九年境内大治拜太僕卿首請立草場於江北滁州等處牧放馬