Page:Sibu Congkan Xubian133-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-035.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   折而東南入大海 本朝乾隆八年修築南岸堰工二十二年前沭河加築南北兩岸堰工後沭河

   加築東西兩岸堰工漣水即沭水下流也舊志自沐陽縣北桑墟湖東北流經州南二十里之

   石湫鎮又經州東三十里之黑土灣渡入海 按漣水即游水也水經注淮水自淮浦縣支分北為

   游水厯朐縣與沭合又逕朐山西又北逕利城東又北逕羽山西又北逕祝其城西又左逕即邱城

   西又東北逕贛榆縣北又東北逕紀鄣城南入海今漣水止自州南入海則古今異流矣于公

   浦在州東北海中故東海城北十里自此而北為白溝當路大義山隂等浦皆通潮汐居民以煎

   鹽為業又徐瀆浦在東海城東北四十里上接巨平諸山之水入海有鹽場又宿城浦在東海城東

   北七十里四面皆山舟楫遇風則宿於此羽潭在州西北左傳昭公七年子産曰堯殛鯀於羽

   山其神化為黄熊以入於羽淵寰宇記在朐山縣西九十里去羽山一百歩一名羽池池上多生細

   柳野獸不敢踐又郡國志縣南鍾離昧城南有羽泉相傳為殛鯀之處其水恒淸牛羊不飲