Page:Sibu Congkan Xubian134-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-036.djvu/75

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  五年修康𤋮五年十一年重修宿松縣城周四里門六明崇禎十二年築 本朝康熙中

  望江縣城周三里一百六十四步門五明萬厯三年築 本朝順治六年修康𤋮五

  十三年重修

 ︹學校︺安慶府學在府治東明初建 本朝順治八年重建康熙五十八年六十年雍正七

  年增修入學額數二十五名懷寕縣學在縣治東 本朝順治三年建康熙中屢修入

  學額數二十五名桐城縣學在縣治東南明初建 本朝順治十三年修康熙二十二

  雍正七年重修入學額數二十五名潛山縣學在縣治東明初建 本朝順治十年

  康熙六年五十八年雍正八年重修乾隆四十五年重建入學額數二十名太湖縣學

  在縣治西 本朝順治六年重建康𤋮十一年雍正八年屢修入學額數二十名宿松縣

  學在縣治東南明初因元故址重建 本朝順治三年修十一年康𤋮二年八年雍正八年重修