Page:Sibu Congkan Xubian135-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-037.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  避讐相失年十五乞食行求走且哭至江西遇之遂迎歸傭販以養嘗受業湯之錡又受業於梅文

  鼎年七十四竟窮餓以死遺書鐵廬集五卷天成學源姚江以養心為體以經世為用出自寒門天

  性真摯精神堅苦足以維厲風俗人稱為潘孝子云張廷玉大學士英次子康熙庚辰進士

  改庶吉士授編修厯官大學士三等伯厯仕三朝小心慎密  世宗憲皇帝遺詔配饗

  太廟乾隆十四年年八十致仕陛辭時自行奏請配饗復不親赴宫門謝  恩削伯爵仍以大

  學士銜休致家居五年卒  賜諡文和仍䝉  恩令其配饗  太廟子若靄雍正癸

  丑進七二甲一名即授翰林院編修厯官内閣學士能詩工畫以才敏稱乾隆九年扈從  巡

  幸五台囘卒於途次奉  㫖襃恤  恩禮有加其弟若澄乾隆乙丑進士由庶吉士厯官

  内閣學士亦工繪事潘江桐城人工詩古文四方從遊甚衆康熙己未以博學鴻儒薦母老不

  赴隱居著述自娛所著有六經蠡測字學析疑記事珠古年譜及木齋詩集等書方舟