Page:Sibu Congkan Xubian136-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-038.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  南按察使山西布政使山西巡撫㝷内用嘉慶十五年吳定歙人嘉慶元年舉孝亷方正敦

  品勵學論文嚴於法著有周易集注十卷紫石泉山房文集十二卷詩集六卷集中所論冠婚喪祭

  諸作皆有益於人心風俗