Page:Sibu Congkan Xubian137-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-039.djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  中建初名待學書院又名正學書院 本朝乾隆八年知府蔣大成請於廵撫改今名南湖

  書院在宣城縣東北四十里南崎湖上水西書院在涇縣寶勝寺右明嘉靖中建

  一曰水西精舍雲龍書院在涇縣東台泉山明嘉靖中建黌堂書院在南陵縣

  西宋熙寕中邑人徐元功建西津書院在寕國縣西津橋東初為鳳山書院一名明德

  書院在縣學前明正德中建後圯 本康熙十六年知縣馬重光移建改名儲英書院

  在旌德縣學西即明太學書院 本朝康熙中重建毓文書院在旌德縣南五十里洋山

  邑人譚子文建天都書院在太平縣治南明嘉靖中建初名文峯書院後更今名 按舊

  志載籍山書院在南陵縣治東北明萬厯中建今廢

 ︹户口︺原額人丁五萬八千六十一今滋生男婦共三百四十三萬三千三百二十一名口

 ︹田賦︺田地二萬七千七百九十七頃四十六畝六分有奇額徵地丁銀一十九萬六千四百二十九