Page:Sibu Congkan Xubian137-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-039.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   符復作符裏窯黄池鎮巡司在宣城縣北與太平府當塗縣接界唐大順二年孫儒寇

   江南楊行密將田頵引兵邀之於黄池即此又有舊灣沚鎮在縣西北青弋江所經也今為鹽埠

   茹麻嶺巡司在涇縣東南六十里元初置巡司在桑坑山下尋移於縣東巧坑又移於

   縣北雞子嶺明洪武中改建於縣東南之茹麻嶺口嶽山巡司在寕國縣東南五十里舊

   置於嶽山下地名何弄塢明洪武中遷於紐口東去舊所二十里嘉靖三十二年復移於石口鎮仍

   曰嶽山巡司即今治也湖樂巡司在寕國縣西南九十里湖樂鎮亦曰胡樂市

   溪巡司在旌德縣北三十里石壁山北逕通天井山明初設巡司宏治十年裁萬厯九年復

   置稍西曰盤詰關宏潭巡司在太平縣西南一百二十里明洪武間置嘉靖中以其僻

   隘移於郭村岩前當徽池二府之衝查村在涇縣九都與太平縣交界 本朝乾隆五十四年

   因涇縣之九都十都與太平縣之盛村曹村等處接壤各離縣城遥逺叢山密箐易於藏奸將涇縣