Page:Sibu Congkan Xubian139-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-041.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  至布政使司參議王懋蕪湖人嘉靖中由鄉薦任湖州府同知調彰德以卓異升刑部員外

  郎恤刑畿輔卒於官懋佐郡日定武康民變均徭薄賦甫三月而化行其在西曹爰書十餘上活囚

  四百餘人張𣏌當塗人與韓良直爲密友韓疾劇以三十金授𣏌囑之曰妻方有孕(⿱艹石)男也可

  以此撫之韓亡後妻果得子𣏌給衣食得成立及杞抱病將殁呼韓氏子啟篋金三百付之皆積年

  營息所致也子感泣聞者皆高其義陳一𥳑繁昌人萬厯進士任户部郎中理密雲餉搜剔

  積弊殆盡擢昌平僉事大璫張經以非法殺人手疏劾奏抵經罪官終河南副使蕭雲從

  蕪湖人崇禎己卯副榜專以詩文自娱有梅花堂遺稿并易存離騷圖兼工畫得倪黃筆法

  受蒲當塗人以薦授橫州知州升夔州同知調成都賊張獻忠入蜀城陷死之家屬無一人還

  者又同縣人金鼎祚任知縣亦殉節死本朝乾隆四十二年並  賜諡烈愍史記言

  當塗人崇禎中由長沙知縣遷知陜州陜當賊衝記言出私財募士聘少室僧訓練之斬賊數十級