Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   祥符七年復以臨渙縣屬亳州天禧五年還屬宿州金因之元至元二年并入宿州舊志臨渙城在

   州西南九十里即臨渙集有土城周九里又有銍城在州西南四十六里龍山故城宿

   州西南寰宇記在臨渙縣西四十五里北齊武平四年置隋開皇九年廢入臨渙今有龍山集

   縣故城在宿州西北本宋邑戰國䇿黄歇説秦昭王曰魏氏將出而攻銍碭蕭相故宋必盡

   是也秦置相縣史記二世二年章邯别將司馬𡰥將兵北定楚地屠相至碭漢為沛郡治後漢建武

   二十年徙中山王為沛王仍治相縣水經注相縣故城宋共公之所都也國府園中猶有伯姫黄堂

   基即伯姫焚死處括地志相城在符離縣北九十里元和志故相城葢相土舊都也靈壁故

   城在宿州西北漢書漢二年項羽自蕭晨擊漢軍追至靈壁東睢水上注孟康曰靈壁故小縣在

   彭城南括地志故城在符離縣西北九十里竹邑故城在宿州北漢置縣屬沛郡高帝

   十二年曹參破英布自蘄還竹邑即此後漢永初六年封彭城王恭子阿奴為侯邑屬沛國晉曰竺