Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  遠縣南四十里路達合肥舊有驛丞今裁睢陽驛舊在宿州城内明洪武十年遷於州城東

  有驛丞 本朝乾隆八年裁陸深停驂録宿州有睢陽驛以睢水在其南也大店驛宿

  州東六十里舊有驛丞後裁夾溝驛在宿州北六十里明洪武初設有驛丞 本朝乾隆

  二十年裁

 ︹津梁︺鳳陽橋在府城南門外九虹橋在鳳陽縣東十五里元時修橋有九梁故名

  大通橋在鳳陽縣東南十里本名永安橋明洪武中敕造改名東湖橋在鳳陽縣

  北十里又西湖橋在縣北十二里迎安橋在鳳陽縣黄邱橋在鳳陽縣相近又有

  安樂紅心橋在鳳陽縣紅心驛旁昇高橋在鳳陽縣昇高山下元時剙雨濠水

  匯流於此廣運橋在鳳陽縣跨濠水明洪武二年敕建今廢其西有淮安橋通泉橋

  在懷遠縣南通塗山澗水下入於淮因名珍珠橋在懷遠縣南三十五里跨獨山泉水