Page:Sibu Congkan Xubian141-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-043.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


   城在太和縣北本漢細陽縣地宋置寰宇記萬壽縣在潁州北九十里本汝陰縣百尺鎮開寶六

   年分汝隂北五鄉置縣以萬壽鄉爲名後改曰太和元廢復置移今治縣志故城在縣東北四十里

   今爲元牆集又有舊縣集在縣北八里臨沙河瑕城在蒙城縣東北左傳成公十六年楚師還

   及瑕水經注渦水經瑕城南即楚國之瑕邑霍邱戍即今霍邱縣治梁置霍邱戍本安豐

   郡地隋時改置今治水經注淮水又車爲安豐津水南有城故安豐都尉治後立霍邱戍寰宇記又

   有金明城在霍邱縣西南一百二十里高鄉郭在太和縣南七里寰宇記高鄉郭相傳魏

   高貴鄉公所築下城父聚在𫎇城縣西北史記秦二世二年陳涉之汝隂還至下城父爲

   其御莊賈所殺後漢志山桑侯國有下城父聚舊志在縣西北八十里以近故城父縣故加下

   惠聚在𫎇城縣西北後漢建武三年葢延等攻破劉永於睢陽永將蘇茂周達奔垂惠四年遣

   馬武等圍垂惠後漢志山桑侯國有垂惠聚水經注郎山東有垂惠聚世謂之禮域舊志在縣西北