Page:Sibu Congkan Xubian141-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-043.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   有賢宋晟定遠人從太祖渡江積功至都督僉事太祖晚年宿將殆盡晟數有戰功建文

   中出鎮甘肅成祖即位入朝擢左都督還鎮尋以招降功封西安侯晟凡四鎮涼州前後二十餘年

   威信著絶域病卒三子長瑄建文中以指揮使禦燕師戰殁於靈壁 本朝乾隆四十一年

   賜諡烈愍次琥瑾並尚公主郁新臨淮人洪武中以人才徵授戸部主事累遷户部侍郎每

   奏事殿廷顧問天下户口田賦地里險易民間利病無鉅細皆應答無遺帝稱其才尋進尚書長於

   綜理密而不繁其所規畫後不能易然謙退自抑未嘗以心計自多人尤以爲難卒賜祭葬

   彬定遠人初爲濟川衞指揮永樂中從平交趾厯鎮甘肅陜西最後出鎮交趾數討叛寇有功卒

   贈茂國公諡剛毅費瓛定遠人祖愚洪武時燕山中護衞指揮使傳肅至瓛永樂中討平涼

   州叛寇命鎮守其地宣德中由左都督封崇信伯從討高煦還出鎮甘肅尋卒瓛爲人和易善撫士

   在鎮十五年境内安謐伍雲定遠人以指揮同知從征交趾破坡曡隘留多邦城拔東西二