Page:Sibu Congkan Xubian142-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-044.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


  廣徳置廣梁郡以陳祥爲太守永定二年改廣梁爲陳留郡隋志宣城郡領綏安縣舊曰石封改名

  馬梁末立大梁郡平陳郡廢唐志綏安武德三年置桃州增置桐陳懷德二縣七年州廢省桐陳懷

  徳入之改曰廣徳元和志縣西至宣州百六十里後漢分故鄣置宋爲綏安縣大業二年移於今理

   按劉宋有綏安縣在今宜興縣界今縣乃改故石封縣置故曰移理諸葛城在建平縣

  西十里城址僅容千人旁有驢城馬城相去一里其間有井數十蓋昔人屯駐之地浮城

  平縣西十里許廣數畝其地窪下遇夏潦諸圩盡没惟此巋然(⿱艹石)浮因名郎步鎮今建平縣

  治九域志宋端拱元年以廣德縣郎步鎮置建平縣縣志凡舟可摩而上下者曰步郎居民之姓也

  鐘村在州境宋史岳飛傳建炎三年駐師鐘村嚴公臺在州西唐大順初楊行密將陶

  雅破孫儒前鋒屯嚴公臺即此集仙臺在州西輿地紀勝在祠山絶項乂攀蘿亭皆宋天聖

  中郡守梅詢建釣魚臺在州北二十五里唐張志和釣魚於此臺下淵深莫測藤蔓繞磯松