Page:Sibu Congkan Xubian142-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-044.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹形勢︺當江淮水陸要衝為姑孰金陵藩蔽宋史地理志

 ︹風俗︺俗尚淳質好儉約隋書地理志市無蚩眩工無雕彤

  無遊人異物以遷其志唐劉禹錫廳壁記

 ︹城池︺和州城周十一里有奇門六環城為池明初築 本朝康熙九年乾隆二十一年

  十九年屢修含山縣城周三里有竒門四池廣一文明嘉靖中甃甎 本朝順冶康𤋮

  中屢修乾隆二十一年重修

 ︹學校︺和州學在州治東舊在横江門外 本朝順治初遷建入學額數二十名含山

  縣學在縣治東明崇禎中建 本朝康熙雍正中屢修入學額數二十名厯陽書院

  在州治 本朝乾隆十九年環峯書院在含山縣學東 本朝康𤋮十四年建乾隆二

  十六年改建 按舊志載古和書院在州西南峨嵋山上明初建今廢