Page:Sibu Congkan Xubian143-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-045.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  刻厲讀書康熙庚戍進士所為文紙貴一時性端嚴不苟合於俗未仕而卒卒時其家僅茅屋三間

  孫文標盱眙人從兄毓秀明末為九江總兵南都陷覆以身殉難康熙十三年耿逆叛文標

  投筆從戎偽將馬九玉犯浙文標一戰敗之累功遷廣東副將卒於官王者輔天長SKchar

  生知海豐縣地瀕山海盗賊跳梁輔至即率衆捕之盗少止又裁海船陋規以前任虧項被誣民爭

  代輸得免乾隆元年効力軍前𥙷嘉應州後三十餘年其族人有過嘉應者父老引之入拜名宦祠

  臨行各有所贈云

 列女漢陳嬰母東陽少年殺其令請嬰為長欲立嬰為王母謂嬰曰暴得大名不祥不如

  有所屬事成猶得封侯亊敗易以亡非世所指名也嬰乃以兵屬項梁張晏曰陳嬰母潘旌人墓在

  潘旌索隱曰潘旌是邑聚之名後為縣屬臨淮︹宋︺張同朱妻陳氏臨淮人𡻕饑就

  食青陽同朱鬻陳於虹縣李簡陳寸縫其裏衣至簡家以翦刀自刺死︹明︺張氏女