Page:Sibu Congkan Xubian144-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-046.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  五年重修太谷縣城周十二里門四池廣一丈明正德中因舊址増建 本朝順治六年

  修乾隆二十一年重修祁縣城周四里有奇門四池廣三丈明嘉靖末因舊址增築萬厯

  間甃甎 本朝順治六年康熙四十四年重修徐溝縣城周五里門四池深九尺金

  大定間築明萬厯中甃甎 本朝康熙九年乾隆三十三年重修交城縣城周五里有

  奇門四池廣三丈唐天授初築明崇禎中甃甎 本朝康熙九年文水縣城周九里有

  奇門四池闊四丈宋元豐中築明萬厯中甃甎本朝順治十二年康熙十一年乾隆二十七年

  岢嵐州城周六里有奇門四池廣五丈宋元豐中因故址展築明洪武中甃甎 本

  朝順治五年修嵐縣城周四里門三池深二丈宋紹聖中築明萬厯𥘉甃甎 本朝乾隆二

  十九年修興縣城周二里有奇門四池深八尺明景泰初築隆慶二年甃甎 本朝康熙四

  十九年修