Page:Sibu Congkan Xubian144-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-046.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   員

  保德直隸州知州 州學正 吏目 知縣縣學

   訓導 巡檢河曲屬河邑典史

  霍州直隸州知州 州學正 訓導 吏目 知縣

   二員趙城靈石縣學敎諭二員 訓導二員 巡檢

   靈石屬仁義司典史二員

  解州直隸州知州 州判駐運州學正 訓導 吏

   目 知縣四員安邑夏平陸芮城縣學敎諭四員 訓

   導四員安邑訓導嘉慶十二年移駐運城專管商學縣丞平陸屬茅津渡嘉慶

   四年設舊有芮城縣陌底渡巡檢乾隆五十八年典史四員