Page:Sibu Congkan Xubian145-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-047.djvu/158

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  澇水神祠在臨汾縣北八里澇河渠上姑射神廟在臨汾縣北十三里

  姑射山東見元和武德元年勅建霍將軍祠在臨汾縣寰宇記在晉州西南唐天寶七

  年勅建新志在縣西八里祀漢霍光李衞公祠有三一在臨汾縣東關外一在浮山縣北

  二十里一在翼城縣之四望村名曰風雨神廟俱祀唐李靖臺駘神祠在曲沃縣西元

  和志祠在曲沃縣西三十六里汾神也通典曲沃漢絳縣地春秋時曲沃地臺駘在此寰宇記祠盖

  晉都絳時立恭世子祠在曲沃縣西門内李牧祠在太平縣東北十三里

  三皇廟有三一在臨汾縣右市坊一在襄陵縣一在洪洞縣東十五里堯廟在臨汾縣

  魏書孝文帝紀太和十六年詔祀唐堯於平陽魏土地記平陽縣東十里汾水東原小臺上有神屋

  石碑水經注汾水南逕平陽故城東水側有堯廟前有碑元和志堯廟在縣東八里汾水東寰宇記

  堯碑舊在汾水西晉元康中移於汾水東顯慶三年移就今廟金史張浩傳天眷二年改平陽尹繕