Page:Sibu Congkan Xubian145-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-047.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  五奉喪歸里盡散家財賑宗族州里高之後舉孝廉文帝時為侍中累遷涼州刺史持節領䕶羌校

  尉道病卒詔愍其忠勤賜恢子生爵關内侯︹晉︺王渾字元沖昶之子沉雅有器量襲父爵

  京陵侯厯官安東將軍都督揚州諸軍事督率所統擊破呉軍遂平秣陵以功進爵為公時呉人新

  附頗懷畏懼渾撫循綏納莫不悦服徴拜尚書左僕射加散騎常侍遷司徒惠帝立加侍中錄尚書

  事薨諡曰元玉湛字處沖渾之弟少有識度人莫能知兄弟宗族皆以為癡兄子濟嘗詣湛

  見牀頭周易請言之湛剖析元理妙有竒趣濟歎曰家有名士三十年而不知濟之罪也後武帝問

  湛於濟濟稱其美帝曰誰比濟曰山濤以下魏舒以上厯官太子中庶子出為汝南内史郭奕

  字大業陽曲人山濤稱其高簡有雅量初為野王令累遷雍州刺史太康中為尚書奕有重名當世

  朝臣皆出其下時帝委任楊駿奕表駿小器不可任以社稷後駿果敗郭琦字公偉晉陽人

  博學善五行作天文志五行傳注穀梁京氏易百卷鄉人王游等皆就學武帝以為佐著作郎及趙